Facebook Twitter Google
menu phone

Vaaz Kürsüsü & Müezzinlik

Vaaz Kürsüsü & Müezzinlik Vaaz Kürsüsü & Müezzinlik cemaat safının kesilmesini önlemek için yüksekçe yapılır. Bunların üstü oymalarla süslüdür. Yerlerine bir minder konulur Önlerinde kitap koymaya mahsus rahleler vardır .

Fotoğraflar